IEEE MultiMedia Reviewer Thanks

IEEE MultiMedia is grateful for the contributions of its excellent reviewers.
Share this on:

The articles in IEEE MultiMedia are the result of hard work by many people. We deeply appreciate the efforts of everyone who reviewed the many articles submitted to the magazine last year. The peer review process helps maintain the magazine’s high standard of quality. All of us in the multimedia community owe gratitude to the small and dedicated group of people who participate in this crucial service. If you would like to contribute as a reviewer, visit our peer review page to find out how to get involved.
IEEE MultiMedia’s editorial board and staff

Larbi Abdenebaoui
Abolfazl Abdollahi
Mohit Agarwal
Fityanul Akhyar
Thangarajah Akilan
Alaa Alchalabi
Obaida Al-Hazaimeh
Musrrat Ali
Saleh Aly
Hadi Amirpour
Ashima Anand
Gaurav Bhatnagar
Giorgio Biagetti
Tiziano Bianchi
Aidan Boran
Tristan Braud
Eoin Brophy
Roberto Caldelli
Jie Cao
Pablo Cesar
Tung-Chun Chang
Liping Chen
Mingliang Chen
Yewang Chen
Yi-Ting Chen
Ruizhi Cheng
Ngai-Man Cheung
Mark Claypool
Runmin Cong
Jeremy Cooperstock
Yunduan Cui
Duolikun Danier
Ashok Kumar Das
Efren de la Mora Velasco
Carl Debono
Oscar Dieste
Sylvie Dijkstra-Soudarissanane
Feifei Ding
Wenhao Ding
Haihan Duan
Herman Engelbrecht
Aiman Erbad
Ching-Ling Fan
Zhixuan Fang
Jianlong Fu
Neeraj Gadgil
Chongyang Gao
Shiming Ge
Mengyue Geng
Maria Gorlatova
Carsten Griwodz
Barbara Guidi
Joze Guna
Yu Guo
Brij Gupta
Suneet Gupta
Jesús Gutiérrez
Hu Han
Jingning Han
Qazi Mazhar Ul Haq
Mohamed Hefeeda
Hermann Hellwagner
Ludwig Hoegner
Jan Holub
Haoran Hong
Richang Hong
Janos Horvath
Cheng-Hsin Hsu
Chih-Fan Hsu
Xinjue Hu
Zhongyun Hua
Tsung-Wei Huang
Yanru Huang
Zixia Huang
Ichiro Ide
Mohamed Hisham Jaward
Kefeng Ji
Shouling Ji
Kui Jiang
Xin Jin
Yize Jin
Teemu Kämäräinen
Li-Wei Kang
Xiangui Kang
Xiaobing Kang
Kyoung-Sook Kim
Dragi Kimovski
Artur Klepaczko
Pavel Korshunov
Michail-Alexandros Kourtis
Abhinav Kumar
Hyun Kwon
Jean Le Feuvre
Dae Yeol Lee
Junghyuk Lee
Shih Hsiung Lee
Stefanos Leonardos
Haodong Li
Jingting Li
Ximing Li
Yanjie Liang
Gilbert Lim
Bei Liu
Bing Liu
Dong Liu
Fangqi Liu
Jiangchuan Liu
Lingfeng Liu
Sen Liu
Xiaoli Liu
Yao Liu
Yong Liu
Zhi Liu
Zhipeng Luo
Junwei Ma
Li Ma
Siwei Ma
Ansuman Mahapatra
Weizhi Meng
Alexandre Mercat
Weiqing Min
Alakananda Mitra
Donato Morea
Luntian Mou
Sean Munson
Niall Murray
Selin Nacakli
Tomoyasu Nakano
Ukash Nakarmi
Manish Narwaria
Zhangkai Ni
Xiushan Nie
Yongwei Nie
Noel O’Connor
Heeseok Oh
Simying Ong
Wei Tsang Ooi
Serkan Öztürk
Tse-Yu Pan
Nitish Panigrahy
Yuxin Peng
Thammathip Piumsomboon
Fabio Pizzati
Giovanni Poggi
Dawid Polap
Guanqiu Qi
Shengsheng Qian
Yanyun Qu
Ying Qu
Rakesh Rao Ramachandra Rao
S. Ramakrishnan
Philipp Rauschnabel
Royston Rodrigues
Tao Ruan
Stevan Rudinac
Aneeshan Sain
Sebastian Scherer
Robin Schön
Hartmut Seichter
Francesco Semeraro
Tejal Shah
Tong Shao
Mansi Sharma
Shu Shi
Mohammad Shorfuzzaman
Matti Siekkinen
Gwendal Simon
Amit Singh
Jyoti Prakash Singh
Rajiv Singh
Rishav Singh
Lea Skorin-Kapov
Donny Soh
Pingfan Song
Wei Song
Robert Spang
Gautam Srivastava
Kehui Sun
Mirko Suznjevic
Hao Tang
Shuai Tang
Yiqi Tew
Rachid Oulad Haj Thami
Osman Tursun
Jeroen van der Hooft
Nanne van Noord
Saffet Vatansever
Maria Torres Vega
Praveen Venkateswaran
Irene Viola
Bing Wang
Dong Wang
Xiaogang Wang
Xingyuan Wang
Shikui Wei
Bihan Wen
Zaidao Wen
Zikai Wen
Ani Withöft
Heng Wu
Mu-En Wu
Burkhard Wuensche
Ailing Xiao
Liang Xiao
Longting Xu
Minrui Xu
Qianqian Xu
Xingsi Xue
Hiromu Yakura
Satoshi Yamazaki
Binyu Yan
Wai Yeung Yan
Zhisheng Yan
Baoyao Yang
Erdem Yavuz
Mang Ye
Bo Yin
Chuang-Wen You
Xuexin Yu
Di Yuan
Hui Yuan
Dingwen Zhang
Juyong Zhang
Kai Zhang
Kaihua Zhang
Lefei Zhang
Lei Zhang
Leo Yu Zhang
Shiqing Zhang
Xinfeng Zhang
Yan Zhang
Zhaobin Zhang
Cairong Zhao
Dong Zhao
Yang Zhao
Yifan Zhao
Yongqiang Zhao
Wenfeng Zheng
Bineng Zhong
Bin Zhou
Dengwen Zhou
Qian Zhou
Zhili Zhou
Dongchen Zhu
Michael Zink
Farhana Zulkernine