The Community for Technology Leaders
Green Image
Issue No. 01 - January-March (2011 vol. 18)
ISSN: 1070-986X
pp: 96-97
IEEE MultiMedia extends its heartfelt thanks to all the reviewers who gave their time to review submitted manuscripts, offering comments on organization and clarity, questions of accuracy, disputed definitions, and the effectiveness of visual aids or other ancillary materials. By relying upon such dedicated professionals, we ensure the high quality of the peer-review process that serves as a cornerstone of any first-rate professional association publication. We encourage reviewers to continue to support IEEE MultiMedia and make themselves available to serve as reviewers in the years to come.
Expert Reviewers in 2010
Nicoletta Adamo-Villani
John Adcock
Emmanuel Agu
Peter Amon
Yuki Arase
Oscar Au
Noboru Babaguchi
Ivan Bajić
Shumeet Baluja
Luke Barrington
David Birchfield
Kerstin Bischoff
Jonathan Blackledge
Stefano Bocconi
Susanne Boll
Eric Bruno
Rui Cai
Liangliang Cao
Jin Chen
Zhenzhong Chen
Wen-Huang Cheng
Ngai-Man Cheung
Pei-Yu Chi
Wei-Ta Chu
Song Ci
Arshia Cont
Matthew Cooper
David Crandall
Jiuyu Cui
Roger B. Dannenberg
Ankur Datta
Ritendra Datta
Guilherme De Souza
Wayne Dick
Eric Diethorn
Lei Ding
Ming Dong
Christos Douligeris
Ling-Yu Duan
Pinar Duygulu-Sahin
Patrick Ehlen
Daniel Elgort
Jianping Fan
Yun Fu
Andrew Gallagher
Shenghua Gao
Yuli Gao
Bo Geng
Xavier Giro
Michael Haller
Phillipe Hamel
Alan Hanjalic
Steven C.H. Hoi
Eva Hörster
Bing-Yu Hsieh
Jessie Hsu
Winston Hsu
Weiming Hu
Yiqun Hu
Xian-Sheng Hua
Benoit Huet
Ichiro Ide
Sergey Ioffe
Xin Ji
Wei Jiang
Yu-Gang Jiang
Rong Jin
Byun Jin Wook
Ajita John
Andrew Johnson
Dhiraj Joshi
Cheng Jun
Cheolkon Jung
Hari Kalva
Mohan Kankanhalli
Ram Kashi
Yan Ke
Andruid Kerne
Ralf Klamma
Peter Knees
Stephan Kopf
Yuushi Kotow
Werner Kriechbaum
Duy-Dinh Le
Ping-Han Lee
Xiaorong Li
Zhu Li
Shiguo Lian
Xiaofei Liao
Rainer Lienhart
Wei-Hao Lin
Xiaofan Lin
Yu-Ru Lin
Jiangchuan Liu
Li Liu
Beth Logan
Jian Lu
Lie Lu
Chong Luo
Stephane Marchand-Maillet
Stephen Marsland
Tao Mei
Christoph Meinel
Vasileios Mezaris
Apostol Natsev
Chong-Wah Ngo
Chung-Ming Ou
Jia-Yu Pan
Sethuraman Panchanathan
Abelardo Pardo
Chun-Su Park
Peter Parnes
Philippe Pasquier
Bryson Payne
Dinh Phung
Christopher Raphael
Manjeet Rege
Helen Ren
Stephan Repp
Valter Roesler
Chuck Rosenberg
Nabil Sarhan
Shin'ichi Satoh
Vasile-Marian Scuturici
Heng Tao Shen
Jialie Shen
Clark Shingledecker
Vivek Kumar Singh
Malcolm Slaney
Philipp Slusallek
Cees Snoek
Modestos Stavrakis
Ola Stockfelt
Rahul Sukthankar
Chih-Wei Tang
Dacheng Tao
Shirish Tatikonda
Anastasios Tefas
Jun Tian
Qi Tian
Christian Timmer
Dian Tjondronegoro
Ming-Feng Tsai
Jan van Gemert
Bruno Volckaert
Jingdong Wang
Jun Wang
Meng Wang
Ran-Zan Wang
Xin-Jing Wang
Zhongmin Wang
Paul Watta
Shikui Wei
Thomas Wischgoll
Marcel Worring
Chuan Wu
Min Wu
Peng Wu
Xiao Wu
Xinxiao Wu
Fei Xie
Dong Xu
Rong Yan
Shuicheng Yan
Linjun Yang
Yi Yang
Xu Yanwu
Ruisong Ye
Mei-Chen Yeh
Kazuyoshi Yoshii
Jie Yu
Junsong Yuan
Eric Zavesky
Zhengjun Zha
Yun Zhai
Lei Zhu
Xinglei Zhu
Yingnan Zhu
Zhen Zhu
Roger Zimmermann
88 ms
(Ver 3.3 (11022016))