The Community for Technology Leaders
RSS Icon
Subscribe
Issue No.03 - July-September (1999 vol.21)
pp: 49-57
ABSTRACT
<p>The history of Hungarian computing science, technology, and applications is given in five movements, starting with the very roots (Prelude) and digging as deeply as the 18th century. For Hungary, a sorrowful story was the period between World War I and World War II (Preliminary Phases to Adagio), followed by the years of Stalinist oppression: persecution of prominent scientists and engineers and of the science of cybernetics. These years were, however, the beginnings of computing in Hungary (First Era of the Historic Ages, Andante). In the 1960s, a boom started in computing in the country (Allegro), followed by continuous development in Hungarian computing until the present (Largo).</p>
CITATION
Zsuzsa Szentgyörgyi, "A Short History of Computing in Hungary", IEEE Annals of the History of Computing, vol.21, no. 3, pp. 49-57, July-September 1999, doi:10.1109/85.778982
REFERENCES
1. T. Szentiványi A számitástechnika kezdetei Magyarorszagon (The origins of computing in Hungary), Természet Világa, 1994/6, 7, 8.
2. T. Vámos Kutatások a kibemetikaés az automatizálás közös területein (Research in common fields of cybernetics and automation), Magyar Tudomány, 1966/9.
3. T. Vámos A számitástechnika az Akadémián (Computing at the Academy of Sciences), Magyar Tudomány, 1971/7.
4. T. Vámos A számítógéphardware-probléma hazai néhezségei (Difficulties of computer hardware in Hungary), Automatizálás, 1971/10.
5. T. Vámos Bevezetõül a 10éves az MTA Automatizálási KutatóIntézet számhoz (Introduction to the 10th anniversary volume of the Research Institute for Automation), Mérésés Automatika, 1974/5.
6. E. Pungor, "Telecommunications in Central and Eastern Europe—an Impetus for Economic Growth and Regional Integration," Telecom Forum, ITU, Budapest, 12-17 Oct. 1992.
7. P. Tamás, ed., BIT-korszak—Fejezetek a magyar számítástechnika történétebol (BIT-era—Chapters from a history of Hungarian computing), MTA Politikai Tudományok Intézeteés MTA Társadalmi Konfliktusok KutatóIntézete, 1992.
8. A. Varga and L. Kalmár Magyarországi számítástudomány atyja (Kalmár László, father of computer science in Hungary), unpublished manuscript.
9. Z. Szentgyörgyi Kérdésekésálkérdések—Adalékok a magyar számítástechnikai kutatás történeté, hez (Questions and Pseudo-questions—a contribution to the history of computing research in Hungary), Magyar Tudomány, 1989/9.
16 ms
(Ver 2.0)

Marketing Automation Platform Marketing Automation Tool