The Community for Technology Leaders
RSS Icon
Subscribe
Issue No.02 - Summer (1995 vol.17)
pp: 22-32
ABSTRACT
<p>This article focuses on the growth of production planning in the Dutch Hoogovens Steel Company. In response to market changes in the 1950s, production facilities and capacity were enormously expanded, and a decentralized just-in-time system of production planning was developed. Punched-card machines were introduced to process the necessary data. In spite of these efforts a control crisis emerged in the company, resulting in large order backlogs and long delivery times. In response, production planning was centralized and digital computers introduced.</p><p>This article will demonstrate that the choice of computing technologies was intimately related to the organization of production planning. Although the introduction of just-in-time systems is normally considered a consequence of the evolution of computing technology, in this case such a system appears to have contributed to the demand for digital computers. The question that will be posed is, to what extent do these views corroborate those expressed in James Beniger's book <it>The Control Revolution</it>?</p>
CITATION
Jan van den Ende, "Computers and Industrial Organization: Early Sources of 'Just in Time' Production in the Dutch Steel Industry", IEEE Annals of the History of Computing, vol.17, no. 2, pp. 22-32, Summer 1995, doi:10.1109/85.380269
REFERENCES
1. J.R. Beniger, , The Control Revolution: The Technological and Economic Origins of the Information Society, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1986.
2. P. Temin, Iron and Steel in Nineteenth-Century America, An Economic Inquiry, MIT, Cambridge, Mass., 1964, p. 190.
3. D.S. Landes, The Unbound Prometheus, Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present,Cambridge U.P., London, 1969.
4. A.D. Chandler, The Visible Hand, The Managerial Revolution in American Business, Belknap, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1977.
5. A.D. Chandler, Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Belknap, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1990.
6. J. Kocka, “The Rise of the Modern Industrial Enterprise in Germany,” Managerial Hierarchies, A.D. Chandler, and H. Daems eds., Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1980.
7. K. Warren, , The British Iron and Steel Sheet Industry since 1840, An Economic Geography,Bell, London, 1970.
8. J. de Vries, Hoogovens IJmuiden 1918-1968, Ontstaan en Groei van een Basisindustrie,Hoogovens, IJmuiden, 1968.
9. “N.V. Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken, Velsen. Inkoop- en Magazijndienst van de Hulpmiddelen voor het Bedrijf en der Materialen voor Onderhoud en Nieuwbouw,” Tentoonstelling op het Gebied van de Openbare en Particuliere Bedrijfsadministratie, Vol. 1,Muusses, Purmerend, 1926-1927, pp. 135-142.
10. Jan van den Ende, “The Number Factory: Punched-Card Machines at the Dutch Central Bureau of Statistics,” IEEE Annals History of Computing, Vol. 16, No. 3, 1994, pp. 15-24.
11. M.C.M. van Elteren, Staal en Arbeid, two volumes, Brill, Leiden, 1986.
12. W. Veldhuis and J. van Zanden, “De Automatisering der Informatie-verwerking,” Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie, Vol. 32, No. 12, 1962, pp. 713-716.
13. “de vereiste strakke organisatie en de dwingende uniformiteit van werkmethode geven de leiding meer zekerheid, dat gegeven instructies volgens de oorspronkelijke opzet en op de vastgestelde tijd worden uitgevoerd,” Mechanisatie van de Administratieve Werkzaamheden bij de Samenwerkende Ondernemingen, Sept.20, 1955, Hoogovens Archive, ds. 072, ra 1316, p. 2.
14. W. Singer interview, March3, 1992.
15. J.P. Windmuller and C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Vol. 2,Aula, Het Spectrum, Utrecht, 1977.
16. “In die tijd was er geen eenduidige organisatie. . . . Er waren ontzettend veel strijdpunten bij Hoogovens, bevoegdheden, terreinen, wat mag hij doen, wat mag hij niet doen. Het is typerend voor een bedrijf in de pioniersfase,” O.H.A. van Royen interview, Nov.15, 1993.
17. J.J. Dankers and J. Verheul, Hoogovens 1945-1993, Van Staalbedrijf tot Twee-metalenconcern, SDU, Den Haag, 1993.
18. “Tussen de verschillende afdelingen ontstonden daardoor wrijvingen en weerstanden die het gevolg waren van inefficiënt vergaderen, tekortschietende communicatie en een onduidelijke taakafbakening,” J.J. Dankers and J. Verheul, (1994), Hoogovens,[17]chapter 2.
19. “integrale bedrijfsvoering,” J.J. Dankers and J. Verheul, (1994), Hoogovens,[17].
20. Booz, Allen, and Hamilton Int’l Inc., Recommendations for Production Planning and Control, K.N.H.S. and Affiliated Companies, June 1961, Hoogovens Archive.
21. “De komende jaren zullen bij de produktie in Breedband in toenemende mate knelpunten gaan optreden. Deze liggen op het gebied van produktiecapaciteiten, het realiseren van betrouwbare, korte levertijden, de kwaliteitsbeheersing, het optimaliseren van kosten (o.a. rendementen). Zonder een gemechaniseerde informatieverwerking kunnen deze problemen zowel in hun oorzaken als onderlinge verbanden slechts in een beperkte mate worden geanalyseerd: demogelijkheden van besturen en beheersen kunnen dan eveneens slechts matig worden benut,” Van Zanden, Werkplan Administratieve Organisatie 1965, Dec. 1964, Hoogovens Archive, ds. 713.4, ra 1046.
22. “Door assortimentseisen, kwaliteitseisen etc. ontstaat een dermate ingewikkeld patroon van keuzemogelijkheden dat het menselijk organisme niet meer in staat geacht kan worden adequate keuzen te doen c.q. beslissingen te nemen,” Samenvatting van een Drietal Besprekingen tussen Ap. Veh en Mak, 1964, Hoogovens Archive, ds. 07-1.
19 ms
(Ver 2.0)

Marketing Automation Platform Marketing Automation Tool