The Community for Technology Leaders
RSS Icon
Subscribe
Issue No.03 - July-September (1992 vol.14)
pp: 23-33
ABSTRACT
<p>This article describes the computing problems in the field of tidal calculations in the Netherlands between 1920 and 1960. These calculations were necessary to predict the changes in the water movements caused by hydraulic works like the Zuiderzee Works and the Delta Works. The growth of computing problems in this field was not only caused by the increasing technical complexity of the hydraulic works, but also by the growing importance of the tidal calculations in the decision process. Before the introduction of the digital computer, several solutions were developed and used: numerical methods, contracting young men for the calculations, analog electrical machines, and large-scale models. The required accuracy of the predictions and the number of alternative plans for which calculations had to be done were important factors in the choice between the alternative methods.</p>
CITATION
Jan van den Ende, "Tidal Calculations in The Netherlands", IEEE Annals of the History of Computing, vol.14, no. 3, pp. 23-33, July-September 1992, doi:10.1109/85.150066
REFERENCES
1. J.P. Mazure, "Hydraulic Research for the Zuiderzeeworks,"Hydraulic Engineering, Selected Aspects, Technological Univ. of Delft, Delft, 1963.
2. H.E. de Bruijn, "Invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de vloedhoogte buiten den afsluitdijk,"De Ingenieur, Vol. 26, No. 1, 1911, pp. 28-30.
3. J.T. Thijsse, "De toepassingsmogelijkheden van verschillende getijberekeningen,"De Ingenieur, Vol. 50, 1935, pp. B259-261.
4. Staatscommissie Zuiderzee,Verslag van de Staatscommissie Zuiderzee, Algemene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage, 1926.
5. J.T. Thijsse,Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970, Tjeenk Willink, Groningen, 1972.
6. J.J. Dronkers, "Een getijberekening voor benedenrivieren,"De Ingenieur, Vol. 50, No. 34, 1935, pp. B181-187.
7. "Jaarboekje van de Personeelsvereniging van Rijkswaterstaat," Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage, 1939.
8. T. Klumpers, telephone interview, June 1988.
9. J. van Veen, "De nauwkeurigheid der tegenwoordige getijberekening,"De Ingenieur, Vol. 54, No. 20, 1939, pp. B90-91.
10. S.H. Ringma, "Verzamelrapport Berekeningen Benedenrivieren 1937-1944," Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage, 1944.
11. H.J. Stuvel, ed.,Dr. Ir. Johan van Veen, de som van een leven, Nederlandse Vereniging "Water, land en ruimte," 's-Gravenhage, 1972.
12. J. van Veen, "Rapport betreffende het Koedoodkanaal," Het Koedoodkanaal, Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage, 1932.
13. J.P. Mazure, "De invloed van het Koedoodkanaal op de waterbeweging," Critiek op de Nota over het Koedoodkanaal, Rijkswaterstaat, 's- Gravenhage, 1933.
14. J. van Veen, "Getijstroomberekeningen met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchhoff,"De Ingenieur, Vol. 52, 1937, pp. B73-81.
15. J.P. Mazure, "De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren," Proefschrift, Den Haag, 1937.
16. J.M. Burgers, "Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en van Kirchhoff,"De Ingenieur, Vol. 52, No. 28, 1937, pp. B112-113.
17. J. van Veen, "Electrische nabootsing van getijden,"De Ingenieur, Vol. 58, No. 3, 1946, pp. B17-20.
18. J.J. Dronkers, "Electrische nabootsing van getijden,"De Ingenieur, Vol. 58, No. 17, 1946, pp. B70-73.
19. J.M. Dirkzwager,Water -- Van natuurgebeuren tot dienstbaarheid, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1977.
20. Deltacommissie,Rapport Deltacommissie, Parts 1-6, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage, 1960.
21. J.J. Dronkers and J.C. Schönfeld, "Tidal Computations in Shallow Water," Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage, 1958.
22. E. Kranakis, "Early Computers in the Netherlands,"CWI Quarterly, Vol. 1, No. 4, 1988, pp. 61-84.
34 ms
(Ver 2.0)

Marketing Automation Platform Marketing Automation Tool